Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Mottak av flyktninger i Sigdal kommune

Sigdal kommune tar imot flyktninger gjennom etablerte nasjonale systemer og har nå fått en henvendelse fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet hvor vi blir bedt om en tilbakemelding på hvilken kapasitet vi har for å bosette flyktninger fra Ukraina i vår kommune. Administrasjonen jobber med en kartlegging av dette nå. 

Har du husvære som kan benyttes til bosetting av flyktninger vil vi gjerne at du tar kontakt med kommunen på tlf 32711400.