Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Nå blir det enklere å kildesortere i Sigdal

RFD publisert egne informasjonssider hvor man finner mye nyttig informasjon om ny renovasjonsordning i Sigdal. https://www.rfd.no/sigdal#/ 

Her kan du lese om hva som skjer når, beholderløsninger, beholderplasseringer, tips til avfallsløsninger ute og inne, mål og størrelser på beholdere, samt renovasjonsgebyr og faktura, hytterenovasjon.

En folder sendes som uadressert post til alle innbyggere i Sigdal i starten av neste uke fra RFD. Her finner innbyggerne informasjon om hva som skjer når, overgangsperioden, om kildesortering, om gjenvinningsstasjoner og om RfD. Folderen kan også leses her

 

05.08.2021

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen sender i disse dager ut informasjonsbrev til innbyggerne i Sigdal kommune. Her vil du blant annet få informasjon om hva som skjer framover når det gjelder innføringen av kildesortering, hva slags beholdere du vil få og hvordan de skal plasseres samt hvordan du går frem dersom du ønsker å ha felles løsning med naboene.

Informasjonen som sendes ut kan også leses her: 
RfD_brev til innbyggere i Sigdal kommune.pdf 
Informasjon_beholderløsninger.pdf

 

 

Renovatør_foto_Katrine_Lunke
Kildesortering_foto_Katrine__Lunke