Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2021. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.
Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

 

 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner vil kunne søke om tilskudd.

 

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2021 er 4. Desember 2020.

Søknadsskjemaet ligger på Bufdirs søknadsportal, og den finner du  her.

 

Les mer om tilskuddsordningen her. 

 

Kontaktperson for tilskuddsordningen er Monica Winther, frivilligkoordinator.