Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Ny oppfriskningsdose koronavaksine for personer over 80 år.

Personer over 80 år  får nå tilbud om en ny oppfriskningsdose med koronavaksine (4. dose),  hvis de selv ønsker det.  Dette gjelder de  som er 80 år og eldre, har fått 3 doser tidligere og ikke gjennomgått koronasykdom etter dette.  Dosen kan gis tidligst 4 mnd. etter siste oppfriskningsdose.

 Dette er ikke en generell anbefaling, men  et tilbud som det er  mulighet å benytte seg av for de som ønsker det.  Personer over 80 år som mottar  tjenester fra hjemmetjenesten eller er beboere på Sigdalsheimen, kan ta kontakt med de ansatte der for mer informasjon. Det vil bli sendt ut et informasjonsskriv om tilbudet til de det gjelder.  Svarfrist blir satt til 13. mai, men det blir også mulig å bestemme seg seinere. FHI vurderer at det ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om en 2. oppfriskningsdose (4. dose) til alle eldre, så folk vil ikke få innkalling på samme måte som før. Man  må selv melde fra hvis man ønsker vaksine. Vurderingen  baserer seg  på at eldre oppnår generelt lavere immunresponser enn yngre. I tillegg har de en høyere risiko for å bli alvorlig syke om de skulle bli smittet.

 

Tilbudet om 4. dose gjelder også fortsatt til  personer med alvorlig svekket immunforsvar, enten grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter. Denne gruppen har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har de høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset.

Ring  vaksineteamet tlf. 476 88 007  for time eller spørsmål.