Ny renovasjonsordning for hytter i Sigdal fra 1. juli 2022

RFDs nettside er oppdatert med fersk informasjon om hytterenovasjon i Sigdal kommune. https://www.rfd.no/hytte/hytterenovasjon-i-sigdal#/ 

I tillegg sendes det ut en informasjonspakke til alle hytteeiere som de mottar i uke 23.

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RFD IKS) overtok ansvaret for renovasjonsordningen i Sigdal fra 1. juli i fjor. Husholdningene fikk endret sin renovasjonsordning på slutten av fjoråret. Fra 1. juli i år endres også renovasjonsordningen for hyttene. I tillegg sendes det ut en informasjonspakke til alle hytteeiere som de mottar i uke 23.

Om kort tid blir også kartfunksjonen på nettsiden oppdatert med de nye avfallspunktene.

I tillegg til informasjonspakken og oppdatert informasjon på rfd.no, settes det opp bukk-plakater ved de avfallspunktene som fjernes, som henviser til de nærmeste avfallspunktene.