Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Nyhetsbrev

Kommuneinformasjon vil nå utgå og bli erstattet av elektronisk nyhetsbrev.  I dette nyhetsbrevet vil det blant annet være informasjon fra rådmann, etatene og ordfører. Vi tar sikte på å sende ut seks nyhetsbrev i året. De blir lagt ut som en nyhetssak på nettsida, og lagres her. Det vil også bli lagt en link på kommunens facebookside. De som ønsker nyhetsbrevet tilsendt i posten, kan ta kontakt med Sigdal kommune tlf. 32711400.