Økonomi

 

 

Ansatte økonomi:

Natalia Rugland Økonomisjef natalia.rugland@sigdal.kommune.no  
Herbjørn Teksle Saksbehandler faktura og
eiendomsskatt
herbjorn.teksle@sigdal.kommune.no  
Inger Marie Helgerud Rådgiver lønn inger.marie.helgerud@sigdal.kommune.no  
Knut Åge Amundsen Saksbehandler regnskap knut.age.amundsen@sigdal.kommune.no  
Randi Eidal Saksbehandler regnskap randi.nerum.eidal@sigdal.kommune.no  

 

 

Skatteoppkrever:
For tiden leier vi skatteoppkrevertjeneste fra Skatteoppkreveren i Eiker.
Henvendelser kan rettes til skatteoppkrever Øvre Eiker - tlf. 32 25 10 00 eller skatteoppkreveren@eikerskatt.no

Informasjon om skatteoppkreveren i Eiker finner du her.

Kassafunksjonen for skatteoppkreveren er opphevet.
Dette betyr at det ikke lenger er muligheter for kontantbetalinger for skatt og avgift.
Innbetalinger skal nå foregå pr. bank.

Konto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift:
Bankkonto:  6345 06 06210
IBAN:           NO086345060210
SWIFT:        NDEANOKK