Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Økonomi

 

 

Ansatte økonomi:

Natalia Rugland Økonomisjef natalia.rugland@sigdal.kommune.no  
Herbjørn Teksle Saksbehandler faktura og
eiendomsskatt
herbjorn.teksle@sigdal.kommune.no  
Inger Marie Helgerud Rådgiver lønn inger.marie.helgerud@sigdal.kommune.no  
Randi Eidal Saksbehandler regnskap randi.nerum.eidal@sigdal.kommune.no  
Julie Nystrøm Regnskapsrådgiver julie.nystrom@sigdal.kommune.no   
       

 

 

Skatteoppkrever:

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skattoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner eller kommunekasserer) hos oss.

Hvis du har en sak under behandling hos ditt gamle skatteoppkreverkontor, blir denne overført til Skatteetaten. Du kan få tildelt ny saksbehandler.

Direkte link til Skatteetaten her.

 

 

Kassafunksjonen for skatteoppkreveren er opphevet
Dette betyr at det ikke lenger er muligheter for kontantbetalinger for skatt og avgift.
Innbetalinger skal nå foregå pr. bank.

Konto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift:
Bankkonto:  6345 06 06210
IBAN:           NO086345060210
SWIFT:        NDEANOKK