INFORMASJON OM KORONA

Lokal forskrift vedtatt 10.11.2020. - revidert 26.11.2020

KLIKK HER

Møtekalender/sakspapirer


 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur
18.11.2020 kl. 16:00 - 20:00
Møtet vil grunnet Coronasituasjonen foregå på Teams

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur den 26.08.2020
Saksliste - Møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur den 18.11.2020
Møteprotokoll - Møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur den 18.11.2020
Saksliste - Møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur den 18.11.2020
Tilleggssak til møte i HU
Sakspapirer - Møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur den 18.11.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
27/2020 Godkjenning av møteprotokoll fra møte den 26.08.2020 Vis (1)
28/2020 Planstrategi Vis (3)
29/2020 Kommunedelplanens samfunnsdel og bærekraft Vis (2)
30/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan med handlingsprogram 2021 - 2024 Vis (5)
31/2020 Regnskapsrapport for oppvekst og kultur 2. tertial 2020
32/2020 Prosjektavslutning for prosjekt Smittverntiltak Korona - Nerstad skole
33/2020 Prosjektavslutning "Smittverntiltak Korona - Sigdal ungdomsskole"
34/2020 EL- TILSYN VED SIGDAL UNGDOMSSKOLE Vis (2)
35/2020 Skoleruta for 2021/2022 og 2022/2023 Vis (1) Vis (3)
36/2020 Videre drift av Eggedal barnehage Vis (4)
37/2020 Revidering av SFO vedtekter Vis (1) Vis (2)
38/2020 Handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021
39/2020 Spillemidler 2021
40/2020 Saker avgjort av administrasjonen etter delegert myndighet Vis (1) Vis (1)
41/2020 Refererte saker for hovedutvalget for oppvekst og kultur i møte 18.11.2020 Vis (2) Vis (1)
42/2020 Kultur og idrettstipend 2020 Vis (3)