Flagg+redigert

Krigen i Ukraina

KLIKK HER

Økologisk spesialkorn tildelt Bygdeutviklingsprisen

Innovasjon Norge avd. Buskerud delte tirdag 17. november ut Bygdeutviklingsprisen 2015 til Økologisk Spesialkorn ved Anders Næss for sin innsats innen bevaring av gamle kornsorter. Vinneren har utviklet en solid bedrift som kombinerer fokus på levende jordsmonn og økologisk produksjon med markedssortering og kommunalisering av økologisk mel.

Bygdeutviklingsprisen 2015 - Anders Næss, Oddvar Tonby, Elin Røes, styreleder i Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold og Tore Strømsodd, direktør for Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold..jpg
Anders Næss (Økologisk Spesialkorn), Oddvar Tonby (Økologisk Spesialkorn), Elin Røed (styreleder i Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold) og Tore Strømsodd (direktør i Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold).

 

Pressemelding fra Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold;

"Kandidater til Bygdeutvilkingsprisen vurderes etter økonomisk resultat, sysselsetting - særlig for kvinner og ungdom, utnytting av lokale ressurser, fortrinn og ringvirkninger i lokalsamfunnet og nyskapning/originalitet.

Det kreves at virksomheten skal ha lagt etableringsfasen bak seg og kommet i etablert drift.

I tillegg til kriterine for Bygdeutviklingsprisen har juryen lagt vekt på følgende:

  • Vinneren har klart å etablere en levedyktig mølle-bedrift for økologisk korn. Mølla distribuerer til dagligvaremarked og storhusholdning. De er meget aktive i å markedsføre økologiske og kornsorter mot både forbrukermarkedet og bakere.
  • Økologisk Spesialkorn har regionalt og nasjonalt engasjemet ved å fokusere på kornsorter som oppfattes som sunnere og med større genetisk diversitet enn dagens kornsorter.
  • Økologisk Spesialkorn representerer et iniativ som bidrar til økonomisk levedyktig produksjon hos økologiske bønder.
  • Vinneren er det første selskapet i Norge som er godkjent som såkornprodusent for bevaringsverdige kornsorter.
  • Økologisk spesialkorn er aktive med å spre kunnskap om økologi og dyrking av urkorn

Juryen for årets utdeling har bestått av Elin Røed, styreformann i Innovasjon Norge, Busekrud og Vestfold, Tore Øystein Strømsodd, direktor for Innovasjon Norge, Buskerud og Vestfold, Otto Galleberg, fagsjef i jordbruk og næringsutviklings, Fylkesmann i Buskerud og Olav Sandlund, landbruksdirektør i Vestfold."

Økologisk Spesialkorn har egen nettside, den finner du her; http://spesialkorn.no/