Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Om hjemmetjenester

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester styrer de ulike nivåer i tjenestetilbudet vårt i kommunen. Det gjøres en individuell vurdering av hjelpebehovet og nødvendig helse- og omsorgstjenster tilbys på bakgrunn av dette. Hjemmetjenestens målsetting er å bistå deg slik at du kan bo i eget hjem lengst mulig. Hjemmetjenesten yter ”hjelp til selvhjelp”. Med dette menes at vi bistår deg, i en kortere eller lengre periode, med oppgaver og gjøremål du selv ikke kan ivareta. Dette kan være hjemmesykepleie og hjemmehjelp (praktisk bistand). Tjenestetilbudet gis på et lavest mulig omsorgsnivå med fokus på brukernes egne ressurser. Hjelpen som gis er i hovedsak hjelp til selvhjelp. Hjelpemidler i hjemmet er et tiltak vi benytter for å gjøre deg mer selvstendig. Dette kan også være et arbeidsmiljøtiltak for hjemmetjenesten.