Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Bjørkealleen bofellesskap

Om Tjenester til funksjonhemmede

Virksomheten Tjenester til funksjonshemmede består av Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud boliger, Bjørkekvisten barne- og avlastningsbolig, Tono aktivitetssenter, ledsagerbevis, privat avlastning til funksjonshemmede, fritidskontakt til funksjonshemmede, praktisk bistand til funksjonshemmede, brukerstyrt personlig assistent og omsorgslønn.

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester finner du under "Skjema".

Husk at du kan få hjelp til å fylle ut søknaden - ta kontakt med kontaktpersonen under.

Søknadsskjema sendes:
Helse og sosial
3350 Prestfoss

Kontaktperson: Virksomhetsleder Turid Flaget
Telefon: 32 71 22 00
E-post: turid.flaget@Sigdal.kommune.no