Oppdatert informasjon - veier i Eggedal

Alle kommunale veier i Eggedal er åpne og farbare. Veien Teige langs Eggedal kirkegård er stengt og opprydding pågår. Det pågår oppryddingsarbeid på flere veier, og det må påberegnes midlertidige stenginger. Adkomstveien til Madonnaen er åpen. Fv 287 ved Nordbygda 373 er midlertidig stengt på grunn ved oppryddingsarbeid: https://www.vegvesen.no/trafikkbeta…

Informasjon publisert kl. 09.27