Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Viken i 2021

Kartverket Oslo og Viken vil sammen med kommunene og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i noen kommuner i 2021, blant annet i Sigdal. I den forbindelse er det nødvendig med landmålingsarbeider; nedsetting og måling av fastmerker og utlegging/maling av signaler på bakken for flyfotografering. Arbeidet vil foregå i mars – april. I forbindelse med arbeidet kan det bli nødvendig med rydding av mindre trær og kratt.