INFORMASJON OM KORONA

Lokal forskrift vedtatt 10.11.2020. - revidert 26.11.2020

KLIKK HER

Oppvekst - trykk her

Skole, SFO og barnehage

Smittverntiltak som skolene skal følge

Det er laget en trafikklysmodell som beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge på grønt, gult og grønt nivå.
Hva det innebærer kan du lese mer om her.

Oppdaterte retningslinjer for når elevene skal være hjemme

Se de oppdaterte retningslinjene som kommuneoverlegen har godkjent 03.09.2020

Skolene åpner igjen i uke 20 for 5. - 7. trinn

Skolene åpner igjen for 5.- 10 trinn i uke 20. Informasjon om åpningen finner du på Udir
Hva som gjelder for Sigdal kan du lese om her, og se gjerne dagens reportasje på Sigdal TV

Skolene gjenåpner for 1.-.4 trinn 27.04,

Skolene åpner igjen for 1.-4. trinn 27.04, og vi gleder oss til å møte våre elever igjen.Vi vil gjøre alt vi kan for å sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø, og vi vil i tia fremover være ekstra nøye på å sikre godt smittevern. 

Vi er avhengige av det gode samarbeidet vi har med dere, og i den forbindelse  er det noen punkter som er særlige viktig å tenke på når skolen åpner igjen. Disse kan dere lese om i informasjonsskrivet  fra Udir.  Se gjerne videofilmene som ligger her på sida vår, og er det noe dere lurer på, så ta kontakt med skolen.

Med ønske om et fortsatt godt samarbeid.

Skoleskyss fra og med mandag 27.04

Brakar igangsetter ordinær skoleskyss i Sigdal fra og med 27.04, og sikrer tilstrekkelig kapasitet, slik at anbefalt smittevern kan ivaretas. 
Skolekontoret ønsker i den forbindelse å informere foresatte og elever om hva som er bla er rutinene.
Les informasjonen som skolekontoret har lagt ut her

Gjenåpning av barnehager og skoler

Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og senest 27.april, og 1.-4. trinn i skole og SFO fra 27.april. 
Dette har ingen innvirkning på vedtaket som Kriseledelsen i Sigdal gjorde om å opprettholde stenging av skoler og barnehager frem til og med 24.02.

Kriseledelsens vedtak om stenging 03.04

Kriseledelsen i Sigdal har besluttet å opprettholde stenging av skoler/ barnehager frem til og med 24.04.2020. Dette innebærer at den digitale opplæringen i skolene fortsetter fra 14.04.2020. Ny vurdering om mulig forlengelse av vedtaket vil foreligge senest 20.04.2020.

Det oppfordres til at familiene så langt som mulig finner løsninger for hjemmesituasjonen, slik at helsepersonell kan fortsette å gå på jobb.

Foreldrebetaling for barnehage og SFO i Koronaperioden

Oppdatering 20.04

Når barnehagene og SFO gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Barn som allerede er i barnehagen eller SFO, skal betale fra 14. april.

Det er en målsetning at alle barnehager og SFO-er skal være gjenåpnet innen 27. april. Foreldrene som får tilbud om plass, skal derfor betale det samme som de gjorde før stengingen.

Foresatte til barn som mottar tilbud i barnehage eller SFO, men velger å ikke benytte det, må likevel betale for tilbudet. Bestemmelsene gjelder også for tiden etter 20. april når barnehager og SFO gradvis åpnes igjen.

Foreldre som mottar et tilbud i barnehagen blir fakturert på ordinær måte fra og med tirsdag 14. april. Det kreves ordinær betaling uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Det er ingen unntak for familier med barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner.

Det vil være en del foreldre som har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer. Disse kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen i barnehage på ordinær måte. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager gir rom for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ved varig nedgang i inntekt.
 
Les mer her:
 
 

Oppdatering 08.04. Når barnehagene og skolene gradvis åpner igjen, blir foreldrebetalingen som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Barn som allerede er i barnehagen eller SFO skal betale fra 14. april.

Foresatte skal ikke betale for SFO og barnehageplass i den perioden disse er stengt som følge av korona-viruset. Fratrekk fra foreldrebetaling vil skje i etterkant. Det samme gjelder kostpenger. Betalinger for tjenester du ikke har mottatt blir avregnet senere. Viktig at ingen reduserer summen selv. Betaling for mars går som normalt, mens betaling for april avventes.

Tilbud om barnehageplass til ansatte i barnehager og på 1.-4. trinn. NY 15.04.

Ansatte i barnehager og på barneskoler 1.-4. trinn kan få tilbud om plass til sine barn mens de selv forbereder den gradvise gjenåpningen av barnehager og skoler.

Les Regjerningens pressemelding her

Barn med særlige omsorgsbehov

​Også barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt, skal ha et omsorgstilbud.
Foresatte må vurdere barnets omsorgsbehov. Barnehagene går i dialog med foresatte, da dette vurderes til å være barn som krever så mye omsorg at det ikke kan forventes at foresatte kan ta seg av de hele døgnet hjemme.

Barnehagen med barn som trenger ekstra hjelpetiltak og tilsyn, skal tilby omsorgstilbud for disse barna. Dette gjelder multifunksjonshemmede barn, barn med andre spesielle utfordringer og barn som har helsemessige utfordringer.

Tilbud til barn av foreldre med samfunnskritisk funksjon

Barnehager og skoler er åpne for barn av foreldre som jobber innen helsevesenet og andre samfunnskritiske funksjoner og som dermed ikke har muligheten til å være hjemme med barna i den pågående situasjonen. Tilbudet gjelder der begge foreldrene har arbeid av samfunnskritisk funksjon eller der eneforsørger har et slikt type arbeid.

Rettigheter for foresatte når barnehage og skole er stengt

Avlysning av eksamen

Koronautbruddet gjør at regjeringen velger å avlyse skriftlig eksamen for elevene i videregående skole og alle eksamener i grunnskolen
denne våren. I stedet for å bruke tid og ressurser på eksamen,har regjeringen bestemt at skolene skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter.
Det betyr at:standpunktkarakterene blir sluttvurderingen i fagene.  Elevene får fullstendig vitnemål. Inntaket til videregående skole påvirkes ikke.  

Nyhetsartikler som er publisert på kommunens nettside og som gjelder skole og barnehage

  • 17.03.2020: Rektor på Sigdal ungdomsskole hilser til elever og foresatte - les her
     
  • 12.03.2020 :Alle skolene og barnehagene i Sigdal kommune er midlertiig stengt fra 13. mars 2020  -les her

Informasjon som er sendt hjemmene:

  • 16.03.2020: Informasjon til foreldre og foresatte - les her
     
  • 09.03.2020: Informasjonsskriv sendt ut til skolene - les her.