Organisasjon

Plan

Alle kommuenes planer - på alle nivå - er gode og viktige informasjonskilder for kommunens innbyggere spesielt, og allmenheten generelt. I tillegg er planene viktige rammeverktøy for kommunens adminsitrasjon.
 

Organisasjon

Sigdal kommune har kommunesenter i Prestfoss, der kommunehuset og kommunens administrasjon holder til.