Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste: PP-tjenesten, er en lovpålagt kommunal tjeneste som arbeider med barn og unges utvikling, trivsel og tilpasning i forhold til hjem, barnehage og skole. De er bla sakkyndig instans for vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn og spesialundervisning for elever i grunnskolen og for voksne etter Opplæringslovens §§ 5.1 og 5.7.

I tillegg til arbeid med sakkyndig vurdering, skal PPT arbeide med veiledning av skoler og barnehager i såkalt systemarbeid det vil si utvikling av gruppe- og klassemiljøer.

Sigdal, Modum og Krødsherad har felles PP-tjeneste i et interkommunalt samarbeid. Logopedtjeneste inngår i PPT. PP-tjenesten har kontorer i Vikersund gård ved rådhuset i Modum.

Kontoret kan nås på telefon: 32 78 93 70 eller på e-post: rppt@modum.kommune.no

Henvisningskjema til PPT for førskolebarn og elever. PDF document ODT document
Henvisningsskjema til PPT for voksne.