Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Personal

Personalavdelingen i Sigdal kommune er en del av kommunens sentraladministrasjon, med kontorer i 2 etg på kommunehuset i Prestfoss.

Personalavdelingen består av 1,5 årsverk, og hovedoppgaven er saksbehandling og rådgivning innen personalspørsmål.

HR- og organisasjonssjef er Toril Marlene Staxrud og hun kan nås på tlf. 92 44 99 16 eller e-post toril.marlene.staxrud@sigdal.kommune.no