Plan og økonomi

Vedtatt reguleringsplan

 

Reguleringsplan for Springhaug ble vedtatt i kommunestyret 20.06.19. For klageadgang og dokumenter i saken, se under.

Kommunens egengodkjenning

Kommunestyret i Sigdal har i møte 13.12.2018 vedtatt følgende reguleringsplaner: