Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Plan og økonomi

Offentlig ettersyn av reguleringsplaner og vedtatte planendringer

Reguleringsplan Smestadjordet, Ruglandseter og Tempelseter er på offentlig ettersyn. Endringer av reguleirngsplan Haglebusetra, Torebråten og Bleikemyrstykket er vedtatt.

Kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal Sentrum 2022-2035

Kommunestyret i Sigdal vedtok 31.03.2022 Kommuneplanen for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum 2022-2035.

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035 ble vedtatt av kommunestyret 22.09.2022

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035 ble vedtatt i kommunestyret 22.09.2022.

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Sigdal kommune

Kommunal og moderniseringsdepartementet har tildelt Sigdal kommune totalt 1 409 229 kr til en kompensasjonsordning for lokale virksomheter. De har i sommer tildelt ytterligere 357 000 kr som nå skal fordeles.

Vedtatt reguleringsplan

 

Reguleringsplan for Springhaug ble vedtatt i kommunestyret 20.06.19. For klageadgang og dokumenter i saken, se under.

Kommunens egengodkjenning

Kommunestyret i Sigdal har i møte 13.12.2018 vedtatt følgende reguleringsplaner: