Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2035. Høring.

08. februar 2021

Planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2035 legges ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 08.02.2021 - 21.03.2021.
Høringsfristen er 21.03.2021.

Dokumentet finner du her.
Følgeskrivet finner du her.

Det meldes samtidig om oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035.