ALLEMANNS√ÖSENSVENNER

Fritidsvirksomhet ellers

Org.nummer: 914223903

Forretningsadresse:
c/o Kristen Aaby
Kvisle
3350 PRESTFOSS
Stiftelsesdato:
2014-09-23
Frivillig organisasjon:
Nei