Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Politikk

Møtekalender 2023

Møtekalener 2023 vedtatt kommunestyret 27.10.2022 finner du her.
Møtekalenderen viser oversikt over alle politiske møter i alle råd og utvalg i 2023.

Under møtekalender/sakspapirer f.o.m. 01.04.2021 legges møtene for 2023 ut første tidlig januar 2023, og man vil her finne sakspapirene til de enkelte møtene.

Politikk

I Sigdal har Senterpartiet ordføreren og Høyre varaordføreren i denne perioden.
 

Slik er politikken organisert i Sigdal:

Kommunestyret, 21 medlemmer
Formannskapet, 7 medlemmer
Hovedutvalget for næring og drift, 7 medlemmer
Hovedutvalget for helse og sosial, 7 medlemmer
Hovedutvalget for oppvekst og kultur, 7 medlemmer.

Sigdal kommune har flere råd og utvalg, Klikk her for mer informasjonØvrige styrer, råd og utvalg