Politikk

I Sigdal har Senterpartiet ordføreren og Høyre varaordføreren i denne perioden.
 

Slik er politikken organisert i Sigdal:

Kommunestyret, 21 medlemmer
Formannskapet, 7 medlemmer
Hovedutvalget for næring og drift, 7 medlemmer
Hovedutvalget for helse og sosial, 7 medlemmer
Hovedutvalget for oppvekst og kultur, 7 medlemmer.

Sigdal kommune har flere råd og utvalg, Klikk her for mer informasjonØvrige styrer, råd og utvalg

Saksapirer og saksprotokoller finner du ved å klikke på møtedato i møtekalenderen.