Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Vedtak i formannskapet 08.03.2022

1. Formannskapet i Sigdal kommune er rystet over Russlands brutale militære angrep på Ukraina og tar sterk avstand fra Russlands aggresjon. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og får svært dramatiske følger for befolkningen, både voksne og barn, i Ukraina.

2. Formannskapet ønsker å legge til rette for at flyktninger fra Ukraina kan komme til Sigdal kommune. Kommunedirektøren bes forberede mottak av krigsflyktninger så snart nasjonale myndigheter anmoder om dette. Kommunedirektøren bes om å samarbeide med frivillige organisasjoner for å legge til rette for at kommunen og frivilligheten er koordinert og forberedt på å bidra i en flyktningsituasjon.

3. Kommunedirektøren gjennomgår kommunale beredskaps- og varslingsrutiner og følger opp eventuelle anmodninger om skjerpet beredskap fra nasjonale myndigheter.