Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Mulighetsstudie Prestfoss sentrum, utkast

Sigdal kommune jobber med å utarbeide en områdereguleringsplan for Prestfoss sentrum nord. I lys av den pågående planprosessen har kommunen ønsket en helhetlig mulighetsstudie, som ikke bare omfatter planområdet, men også Prestfoss sør og omegn.

Vi har valgt å kalle den første versjonen av mulighetsstudien for et drøftingsutkast. Drøftingsutkastet er i 1. omgang utarbeidet av Asplan Viak og er ment som grunnlag for diskusjon. Utkastet vil således bearbeides etter innspill knyttet til medvirkningsmøter og annen dialog.

I linken under kan dere se versjonen som forelå pr 04. desember 2018

Mulighetsstudie Prestfoss sentrum, 04.12.2018.