Private avløpsanlegg

Dersom du skal søke om utslippstillatelse for privat avløpsanlegg, kan du finne informasjon her: https://www.nibio.no/tema/miljo/mindre-avlop/kommuneveiledning/soknad-om-utslipp