INFORMASJON OM KORONA

Lokal forskrift vedtatt 10.11.2020. - revidert 26.11.2020

KLIKK HER

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

I forbindelse med kommende søknadsomgang for produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning og tilskudd til avløsning ved ferie med søknadsfrist 20. januar 2017.

I forbindelse med kommende søknadsomgang for produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid med søknadsfrist 20. januar 2017.
Er rundskriv 2016-35: Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. januar 2017, lagt ut på Landbruksdirektoratets nettside