Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Psykisk helse og rustjenestens program for høsten 2019

Høsten 2018 startet psykisk helse og rustjenesten i Sigdal kommune opp med å benytte FIT (feedback informerte tjenester) i våre samtaler. FIT er et systematisk tilbakemeldingssystem. Vi ønsker å ha fokus på at den hjelpen vi gir hjelper. For å følge opp tilbakemeldingen brukerne har gitt oss, og gi et tilbud til en større brukergruppe enn de som til nå har benytter seg av Sigdal aktivitetssenter, endrer vi fra høsten 2019 litt på tjenestetilbudet vårt. Vi vil tilby ulike kurs- og gruppetilbud, i tillegg til at vi tilbyr individuell samtale og oppfølging til de som har behov for det.

 

Oversikt over høstens aktivitetstilbud finner du her. Dette kan formidles til personer som kan ha hjelp/nytte av å delta på noe av det vil tilbyr.