Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Psykisk helse- og rustjenester

Dagsenter-psykisk helse og rustjeneste

Psykisk helse og rustjeneste i Sigdal kommune arrangerer en ukentlig møteplass for brukere av tjenesten.
Formålet er sosialt samvær, hygge og nettverksarbeid, samt en enkel lunsj.  

Psykisk helse og rustjenestens program for høsten 2019

Høsten 2018 startet psykisk helse og rustjenesten i Sigdal kommune opp med å benytte FIT (feedback informerte tjenester) i våre samtaler. FIT er et systematisk tilbakemeldingssystem. Vi ønsker å ha fokus på at den hjelpen vi gir hjelper. For å følge opp tilbakemeldingen brukerne har gitt oss, og gi et tilbud til en større brukergruppe enn de som til nå har benytter seg av Sigdal aktivitetssenter, endrer vi fra høsten 2019 litt på tjenestetilbudet vårt. Vi vil tilby ulike kurs- og gruppetilbud, i tillegg til at vi tilbyr individuell samtale og oppfølging til de som har behov for det.

Helhetlig samarbeid for psykisk helse og rus

Når det er behov for innleggelse i spesialisthelsetjenesten blir  det nå et mer helhetlig  samarbeid mellom kommune og sykehus; Pakkeforløp.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødvendig ventetid. Pakkeforløp starter og slutter i kommunen og  innføres trinnvis fra 1 januar 2019.

 

Les mer på linken under:  

https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

 

 

Samtale

Psykisk helse- og rustjenesten

Psykisk helse og rustjenesten tilbyr individuelle samtaler, oppfølging, veiledning og legger vekt på livskvaliteter som; egenmestring, meningsfull hverdag med aktiviet/arbeid, bolig, helse, nettverk og trygghet. Brukermedvirkning er viktig i utforming av tjenestetilbudet.