Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Råd om når barn bør holdes hjemme.

Ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.
 
Det er vanskelig for både foreldre og ansatte i barnehagen å vurdere forkjølelsessymptomer hos barn. Nå er det høst, og snufsende barn er utbredt i barnehagene. Vi er helt avhengige av en god dialog for sammen å vurdere situasjonen i hvert enkelt tilfelle. At barnehagene er forsiktige, eller “strenge” kan forståelig nok oppleves frustrerende. Men nettopp dette med at syke ikke skal være i barnehagen er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. 
Det er viktig at alle bidrar til å hindre smitte av forkjølelse og annen sykdom. Syke barn kan smitte andre barn. Det gir ringvirkninger for andre barn og deres familier. Syke barn kan smitte ansatte. Barnehagen er avhengig av friske ansatte for å kunne gi et forsvarlig tilbud til barna. 
 
Barn skal være hjemme ved følgende symptomer:  
Feber. 
Hoste (ikke sporadisk nys). 
Dårlig almenntilstand.  

Alle barn med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart. 
Når tilstanden er avklart og symptomene kun utviklet seg til rennende nese, trenger ikke barnet holdes hjemme eller testes. Dersom barnet har ett eller flere andre symptomer i tillegg (hoste, vond hals, feber, nedsatt allmenntilstand), skal barnet være hjemme. 
 
Hvis et barn testes, skal det være hjemme til man har fått svar på testen. Hvis barnet er testet og får et negativt testsvar, skal barnet holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. 
 
De minste barna vil ofte ikke klage på vond hals og kroppsverk, men det merkes gjerne at de er i ferd med å bli syke ved at de sutrer mer enn vanlig, ikke vil spise, i tillegg til at de har for eksempel rennende nese eller hoste. Foreldre må derfor være ekstra oppmerksomme når barnet deres ikke virker å være helt i form og i tillegg har noen symptomer fra luftveiene, og holde barnet hjemme.