Bildet viser Rask psykisk helsehjelp forside for tjenesten som tilbyd av Modum og Sigdal i samarbeid med Modum Bad

Rask psykisk helsehjelp - Sigdal og Modum kommuner samarbeider med Modum Bad

Rask psykisk helsehjelp er et lavterkseltilbud til voksne og unge over 16 år med mild til moderat depresjon og/eller angstproblemer.

Telefon: 32 74 94 40
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00.
Les mer om tilbudet i brosjyren: Trykk her


 

Hvem er Rask psykisk helsehjelp for?

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for voksne og unge over 16 år med depresjon og angstlidelser av lett til moderat grad, evt. med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser. Målet er å gi et tilbud innen én til to uker, slik at problemene ikke utvikler seg. For deg som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær. For deg som er i utdanning blir et viktig mål å finne motivasjon til å fortsette skolegangen. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.

 

Hva slags behandling får du?

Rask psykisk helsehjelp tilbyr kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Etter henvendelse vil en terapeut ta kontakt med deg så snart som mulig, som regel innen 14 dager. Dersom du er i målgruppen vil du få et tilbud om kurs, veiledet selvhjelp, eller samtale. Du deltar selv aktivt i behandlingsprosessen.

 

Tverrfaglig team

Helsehjelpen drives av tverrfaglige team hvor de ansatte har minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Det er psykolog tilknyttet alle teamene.

Teamet samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med bruker. De ansatte har taushetsplikt som annet helsepersonell.

Telefon til tjenesten er: 32 74 94 40.

Les mer på hjemmesiden til Helsedirektoratet:

Rask psykisk helsehjelp

12 kommuner etablerer rask psykisk helsehjelp