Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Redusert foreldrebetaling barnehageåret 2022-2023

Innfrir du retten til redusert foreldrebetaling og / eller 20 timer gratis kjernetid, er søknadsfristen for å søke for kommende barnehageår 01.05.
 

Les mer her om reglene og klikk her for søknad (Prøv gjerne regneeksemplet som beregner prisen for deg.)