Regionsamarbeid

Om Regionrådet for Midt-Buskerud

Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region med økning i antall innbyggere, tilreseinde og arbeidsplasser. Det skal utvikles tiltalende sentrumsområder og legges til rette for en positiv utvikling i eiendoms- og boligmarked i hele region.

 

Regionrådet i Midt-Buskerd skal arbeide for å fremme god samfunnsutvikling og effektiv oppgaveløsning på områder som er av felles interesse for kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad.
Regionrådet har følgende overordnede satsingsområder i 2015-2019:
1. Næringsutviklings
2. Kultur og reiseliv
3. Sentrumsutvikling
4. Samferdsel
5. Kommunikasjonsteknologi
6. Tjenesteproduksjon
7. Folkehelse

Regionrådet består av:

Ordfører Sunni Grøndahl Aamodt  Modum kommune  ordforer@modum.kommune.no
Ordfører Anne Kristine Norman  Sigdal kommune  tine.norman@sigdal.kommune.no
Ordfører Knut Martin Glesne  Krødsherad kommune  knut.martin.glesne@krodsherad.kommune.no


Rådmannsforum består av:

Rådmann Aud Norunn Strand  Modum kommune  aud.norunn.strand@modum.kommune.no
Rådmann Jostein Harm  Sigdal kommune  jostein.harm@sigdal.kommune.no
Rådmann Stig Rune Kroken  Krødsherad kommune  stig.rune.kroken@krodsherad.kommune.no


Regionkontakter fra Buskerud fylkeskommune, oppnevnt av fylkesutvalget:
Turid Iversen (H), e-post: Turid.Iversen@bfk.no
Tonje Kristiansen (Ap), e-post: Tonje.Kristiansen@bfk.no

Reprsentanter fra Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen:
Randi Haldorsenm e-post: randi.haldorsen@bfk.no

Modum kommune har sekretariatet for Regionrået for Midt-Buskeurd i perioden 2011-2015.

Regionrådets sekretær er Marianne Skjetne Bøe, e-post: marianne.boe@modum.kommune.no
Adresse: Postboks 38, 3371 Vikersund
Tlf. 924 89 400

 

Link til: