Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Reisevaksiner

Har du behov for reisevaksiner eller påfyll av vaksiner? Ta kontakt med Sigdal helsestasjon tlf. 913 44 552 el.  32 71 14 00

Behov for vaksiner avhenger av hvilket land du skal til, hva du skal gjøre der og hvor lenge du skal være borte. Din egen helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus samt den til enhver tid gjeldende epidemiologiske situasjonen, er også med i vurderingen. Derfor bør du ta opp dette med lege / vaksinasjonskontor før du skal reise.

 

https://www.fhi.no/sv/smittevernrad-ved-reiser/