Renovasjon - overgangen til nye søppelbeholdere

Vi har fanget opp noe usikkerhet rundt overgangen til nye søppelbeholdere. Her er en liten avklaring fra RfD:

De «gamle» sekkestativene blir tømt siste gang tirsdag 30. november (øvre del av bygda) og onsdag 1. desember (nedre del av bygda). Etter disse datoene skal du begynne å bruke de nye avfallsbeholderne for kildesortering.

De gamle sekkestativene vil ikke lenger bli tømt. Mat- og restavfall vil bli hentet første gang 6. desember, øvrige/videre hentedager kan du finne på rfd.no eller appen «Min renovasjon». Denne appen vil være operativ for Sigdal kommune fra 1. desember, så vent til etter denne datoen med å laste den ned.