Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Renovasjon

Bakgrunn for endring av renovasjonsavtale

I 2018 vedtok EU et avfallsdirektiv som setter føringer for gjenvinning og behandling av avfall. Gjennom EØS-avtalen er Norge budet til å følge gjeldende EU-regelverk på miljøsiden, noe som ivaretas i Norges forurensningslov og i avfallsforskriften.

Dette regelverket setter ambisiøse krav til materialgjenvinning av husholdningsavfall, og flere krav blir innført i tiden fremover, hvorav det første er obligatorisk utsortering av matavfall innen 2023.

Alle kommuner må derfor innføre kildesortering. Hallingdal renovasjon, som Sigdal kommune har levert avfallet til fram til nå, er også i gang med å innføre kildesortering i sine medlemskommuner. Kildesortering ville altså kommet uavhengig av hvilken mottaker av avfallet kommunen hadde valgt for framtida. Det har vært en politisk prosess der Hallingdal renovasjon og Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har presentert hva de har å tilby Sigdal kommune.

Nå blir det enklere å kildesortere i Sigdal

RFD publisert egne informasjonssider hvor man finner mye nyttig informasjon om ny renovasjonsordning i Sigdal. https://www.rfd.no/sigdal#/ 

Driftsavdelingen

Driftsavdelingen har ansvaret for flg. arbeidsområder: rengjøring, vaktmesterfunksjon, vedlikehold og drift av diverse kommunaltekniske bygg- og anlegg. Kommunaltekniske anlegg består bl.a. av: renseanlegg, vannverk og pumpestasjoner.