Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Driftsavdelingen

Driftsavdelingen er organisert under teknisk sjef.

Leder for avdelingen er Ingrid Bakke. 
ingrid.bakke@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 14 00

I tillegg består avdelingen av ytterligere 6 personer. Disse er sysselsatt med rengjøring, vaktmesterfunksjon, vedlikehold og drift av diverse kommunaltekniske bygg- og anlegg. Kommunaltekniske anlegg består bl.a. av: renseanlegg, vannverk og pumpestasjoner.

Vannverk og renseanlegg:
Avdelingen drifter vannverk og renseanlegg med tilhørende ledningsnett og kummer i tettstedene Nerstad, Prestfoss, Nedre Eggedal og Eggedal. Total lengde med hovedvannledningsnett er ca. 15 km. Total lengde med hovedavløpsnett er ca. 12 km. Avdelingen drifter i denne sammenheng 7 stk kloakkpumpestasjoner samt 2 stk trykkøkningsstasjoner på vannledningsnettet.

Slam:
Innsamlet slam fra nedre del av bygda blir fortrinnsvis kjørt til slammottak på Grasvikmoen. Slam fra fjellet og øvre del av bygda blir i hovedsak levert ved slammottak i Båsheim.
Sigdal Septikservice, tlf. 958 12 087.

Renovasjon:
Renovasjonsordningen omfatter innsamling av husholdningsavfall og levering av sortert avfall ved gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal.
Adr. Eggedalsveien 233, 3358 Nedre Eggedal.
Åpningstider gjenvinningsstasjonen:

Lørdag:   10.00 - 14.00

I perioden fra og med 6. mai til og med 28. oktober 2021 er stasjonen åpen torsdag: 15.00 - 19.00. 

Gjenvinningsstasjon er stengt torsdag 13. mai, Kristi Himmelfartsdag.

 


Innsamlet husholdningsavfall blir kjørt til forbrenninganslegg på Kleivi i Ål kommune.

Ruller med søpplesekker blir kjørt ut i uke 26 og uke 51.


Ved bestilling av nye sekker, avfallsbeholder eller melde fra om at avfallet ikke er hentet, ring: 32 71 14 00.

Kommunale veier:
Avdelingen har vedlikeholdsansvar for bortimot 60 kilometer med kommunale veier, samt diverse plasser.

Utleieboliger og diverse bygg:
I tillegg til drift og vedlikehold av administrasjonsbyggene (omfatter kommunehus, helsestasjon og lokaliteter til kirken), har avdelingen vedlikeholdsansvar for brannstasjon i henholdsvis Prestfoss og Eggedal, samt 30 stk utleieenheter (omfatter alt fra boliger til mindre leiligheter).