Revisjon av sti- og løypeplan

Høring av kartgrunnlaget i Sigdal kommunes sti- og løypeplan

Det er utarbeidet et sommerkart og et vinterkart i forbindelse med revideringen av kommunens sti og løypeplan. Kommunen ba om innspill på kartgrunnlaget før sommeren, og har nå laget nye kart. Kartene er utarbeidet med bakgrunn i data fra den offentlige turrutedatabasen, skisporet.no, ut.no, eksisterende sti- og løypeplan fra 2010 og innkomne innspill.

Det var satt noen forutsetninger for hvilke stier og løyper som ble med på kartene. Dette var blant annet at det forekommer en avtale med grunneier, at turen er skilta og/eller merka og at skiløyper kjøres opp på årlig basis (såfremt snøforholdene tillater det), enten maskinpreparerte løyper eller løyper kjørt med snøscooter og sporkall.

Sigdal kommune legger med dette kartgrunnlaget for den kommunale sti- og løypeplanen ut på høring. Innspill må være skriftlig og rettes til kommunens postmottak pr epost post@sigdal.kommune.no eller pr post til Sigdal kommune, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss.

Sommerkart finner du her, fargebakgrunn og gråtonebakgrunn.

Vinterkart finner du her, fargebakgrunn og gråtonebakgrunn.

Oversikt over lag og foreninger som ble tilskrevet med informasjonsbrev finner du her.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Halldis Linde Lie på epost hll@sigdal.kommune.no

 

Høringsfrist: 17. okotber 2021