Risikovurdering og plan for gjennomføring av arrangementer

For alle arrangementer bør det legges en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes og om det er forsvarlig å avholde arrangementet.

Her finner du skjema for vurdering av risiko ,samt en sjekkliste for godt smittevern når arrangemenet skal finnes sted:

Riksikovurdering av arrangementer

Sjekkliste for smittevern i forbindelse med arrangementer og aktiviteter i Sigdal kommune.

 

Risikovurdering og plan for gjennomføring sendes til kommunens postmottak: post@sigdal.kommune.no 

 

Covid-19-forskriften og myndighetenes gjeldende smittevernråd finner du her.