Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Høring sentrumsplan for Eggedal sentrum - høringsfrist 31.08.2022.

Kommunestyret har tidligere vedtatt igangsetting av en sentrumsplan for Eggedal sentrum. Planprogram for dette arbeidet ble i kommunestyret 22.06.22 vedtatt sendt på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 31.08.22.