Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

SFO priser fra 01.01.2021

Prisene for SFO reguleres hvert år i forbindelse med budsjettbehandling.
I kommunestyre desember 2020, ble nye satser vedtatt.
De nye prisene fra 1. januar 2021 er som følger:

Halvtidstilbud

kr 1 705,-

Heltidstilbud

kr 2 950,-

Kjøp av enkeltdager

kr  295,-

Kjøp av tilbud etter kort skoledag på tirsdager

kr  230,-

Kjøp av SFO tilbud før skolestart om morgenen            

kr   120,-

Kjøp av SFO tilbud etter skoleslutt

kr   180,-

Gebyr ved for sen henting , pr. påbegynt time

kr   295,-

Pris for kost

kr     55,-

Prisene er justert med kommunal deflator og opp/ned til nærmeste hele 5 og 10 krone.
Det gis 25% søskenmoderasjon fra barn nr. 2