Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

SFO, skoleåret 2022/2023

Ønsker du SFO plass kommende skoleår, så er fristen for å søke om plass 01.04.

Det gis tilbud om SFO før/etter skoletid mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, samt hel dag onsdag, - under forutsetning av at det er minimum 5 barn som har behov for plass ved hovedopptaket. 

Fra og med høsten 2022 innføres det en ordning med gratis 12 timers tilbud til alle 1. trinns elever. Søknadsskjemaet fylles inn på vanlig måte, og dere får automatisk fratrekk for 12 timene når det sendes ut tilbud om SFO plass. 

Kunnskapsdepartementet har også vedtatt moderasjonsordning om inntektsgradert foreldrebetaling i SFo for 1.- 4. trinn. 

Klikk her  vedtektene og priser    NB: Vedtektene til SFO er under revidering, for at de skal ivareta endringene.