SFO

SFO i Sigdal

Sigdal Kommune er pålagt å gi tilbud om SFO i skoleåret, det vil si 38 uker. Sigdal kommune gir imidlertid også tilbud om SFO i skolens ferier og fridager. I skolens ferier/fridager er det bindende påmelding til tilbudet. SFO er stengt i juli måned.

I SIgdal gis det tilbud om SFO ved Eggedal-, Prestfoss- og Nerstad skole før/etter skoletid mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, samt hel dag onsdag,under forutsetning av at det er minimum 5 barn som har behov for plass ved hovedopptaket. Hver økt (morgen, ettermiddag og hele skolefrie dager) som har færre enn 5 barn påmeldt, vil ikke inngå i SFO tilbudet det påfølgende året. Ved færre barn påmeldt, vil tilbudet gis ved en av de andre SFO tilbudene i kommunen evt. at man administrativt søker et samarbeid med nærmeste barnehage.

Det gis tilbud om hel plass på inntil 28 timer pr uke eller halv plass inntil 14 timer pr. uke, og det betales for 11 måneder.
Ved ledig kapasistet på SFO ved den enkelte skole, kan foreldre til barn som ikke har SFO tilbud, få mulighet til å kjøpe enkeltdager. Ta i så fall kontakt med skolen. 

Her finner du vedtektene PDF document ODT document for SFO i Sigdal.

Søknadsfrist

Frist for å søke SFO er 01. april. Søknadsskjema finner du her.

NB: Åpningstidene på SFO kan variere fra skole til skole, men vi har laget et standardskjema som alle kan bruke.

Priser m.m.

Sats/pris for SFO tilbudet i 2021
Det kan søkes om redusert foreldrebetaling/friplass dersom barnet/barn er bosatt i Sigdal. Ordningen sikrer at ingen familier med barn  på 1. eller 2. trinn skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en SFO plass og gratis SFo for elever med særskilte behov på 5. og 7. trinn.  Her kan du lese mer om ordningene.

Oppsigelse av plass eller endring av plass

Regelverk for SFO

UDIR har opprettet en egen ressursside for SFO.
Ønsker du å sette deg litt mer inn i regelverket, klikk her

Den gode dagen i SFO

Kvalitetsplan for SFO i Sigdal « Den gode dagen i SFO».

Telefon nr. til SFO på den enkelte skole

Eggedal skole/SFO:        32 71 14 60 / 91 53 57 28
Prestfoss skole/SFO:      32 71 19 90 / 32 71 19 98
Nerstad skole/SFO:        32 71 14 58 / 93 60 05 42