Sigdal kommune har ledig stilling som oppvekstsjef

Det er ledig stilling som oppvekstsjef i Sigdal kommune fra 1. september 2020. Sigdal kommune har i alt 4 grunnskoler og 4 private barnehager. Kommunen er i en organisasjonsutviklingsprosess og det kan bli aktuelt å utvide ansvarsområdet. Oppvekstetaten har over flere år hatt god utvikling med sterk satsing på innføring av teknologi, rehabiliterte skole- og barnehagebygg, og med høyt fokus på kvalitetsarbeid. Vi søker etter deg som vil være med å videreføre dette arbeidet i tråd med gjeldende utviklingsmål i kommunen.
Oppvekstsjefen er med i kommunedirektørens ledergruppe og rapporterer direkte til kommunedirektøren.

Hovedoppgaver:

 • overordnet drift, kvalitetsstyring og koordinering av oppvekstområdet
 • utvikling og ledelse av oppvekstområdet
 • organisere og utvikle området på en effektiv og fremtidsrettet måte
 • sørge for effektiv drift og måloppnåelse innenfor vedtatte rammer
 • ansvar for strategisk personalledelse
 • økonomi og resultatansvar
 • ansvar for saksbehandling, skoleadministrativ programvare og programvare for kvalitetsstyring av fagområdene
   

Det stilles følgende krav til søker:

 • relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå
 • godkjent pedagogisk utdanning
 • ledererfaring fra offentlig virksomhet og kjennskap til offentlig forvaltning.
 • erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid
 • gode digitale ferdigheter


Personlige egenskaper:

Vi vil legge vekt på at du har personlige egenskaper til å lede pedagogisk utviklingsarbeid og å utvikle samarbeid, mestring, trygghet og trivsel. Dette gjennom gode samarbeidsevner, evne til tydelighet, evne til å inspirere, motivere og delegere. Oppvekstsjefen skal arbeide for å sikre et best mulig oppvekstmiljø og sørge for at oppvekstområdet er en god og utviklende arbeidsplass for alle.


Vi tilbyr:

En spennende lederstilling, der du sammen med politikere og medarbeidere vil få en meget sentral rolle i kommunens videre utvikling. Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Informasjon:

For mer informasjon ta kontakt med Oppvekstsjef Susanne Taalesen (tlf 41586051) eller kommunedirektør Jostein Harm (97686277).

 

Språk:

Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Politiattest:

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved tilsetting slik Opplæringsloven krever.

Søknad:

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden er unntatt offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette.

Sigdal kommune benytter elektronisk søknadsprosess, klikk her.