Sigdal kommune oppretter egen e-post for tips, ris og ros til kommunen

Den pågående pandemien oppleves veldig ulikt av befolkningen i Sigdal, både fastboende og fritidsbeboere. Vi er klar over at det er mange meninger og synspunkter omkring den generelle håndteringen av situasjonen og innføringen av enkelttiltak.

Vi håper at du vil sende ditt innspill til oss på e-post til: tips.ris.ros@sigdal.kommune.no 

Sigdal kommune er opptatt av å lede vårt lokalsamfunn så trygt som mulig gjennom den pågående pandemien. Et av kriseledelsens hovedmålsettinger er å skape en felles situasjonsforståelse i befolkningen. Dette er avgjørende for å oppnå god samhandling og tillit mellom innbyggere og det offentlige. Vi ønsker derfor å formidle så mye og relevant informasjon som mulig, samtidig som vi også vil være avhengig av tilbakemeldinger om hvordan samfunnet oppfatter situasjonen.

Det vil på et tidspunkt også komme en tid for evaluering og videreutvikling av kommunens planverk og organisasjon. Dine opplevelser og meninger er viktige for kommunen også i denne sammenheng.

Vi oppfordrer deg derfor til å sende oss tips, ris og ros på e-post: tips.ris.ros@sigdal.kommune.no

 

Hilsen kriseledelsen
Sigdal kommune