Sigdal kommune søker flere salgs- og skjenkekontrollører

Sigdal kommune samarbeider med Modum, Øvre Eiker og Kongsberg om salgs- og skjenkekontroll. Arbeidstiden kan være dag/kveld/natt. Søker må være over 20 år og disponere bil.

Kontrollørene melder selv når det passer å ta kontroller som utlyses, men må regne med jevnlige oppdrag i alle våre samarbeidskommuner. Man går stort sett sett to sammen.

Gode lønnsbetingelser.

Kontrolløren må bestå prøve for kontrollører. Denne avlegges på kommunehuset. Opplæring vil bli gitt.

Send epost til tone.eidal.frovoll@sigdal.kommune.no eller ring 32711400/90078591 for ytterligere informasjon.

Ta kontakt innen innen 10. februar 2020.