Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Informasjon til besøkende på Sigdalsheimen

12.02.2021
Vi kan ta imot besøk igjen på Sigdalsheimen. Alle beboerne er ikke fullvaksinert ennå slik at det er fortsatt noe restriksjoner. Døren vil være låst og det er besøkstider for å skjerme måltidene. Nye retningslinjer angående besøk på Sigdalsheimen kan du lese her.

 

11.02.2021
Nye retningslinjer angående besøk på Sigdalsheimen gjeldende fra 10.02.2021

Det er mulighet for beboerne å ta imot besøk på Sigdalsheimen. Besøk skal gjennomføres på en forsvarlig måte og i tråd med nasjonale smittevernråd.
OBS! Besøkstidene er kl 10.00 - 12.30, kl. 16.00 - 17.00 og  19.00 - 20.00 
 

 • Sårbare beboere på Sigdalsheimen skal ikke utsettes for unødig smitterisiko.  
 • Hovedinngangen er fortsatt låst. Ring på den aktuelle avdeling når du kommer.
 • Besøkende skal benytte munnbind.
 • Det vil være forskjellige regler for de beboerne som er fullvaksinert og de som ikke er vaksinert. Fullvaksinert er beboeren da han har fått 2. dose og det har gått 2 uker.
 • Vaksinerte beboere kan ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende - de samme over tid .
 • Besøkende hos fullvaksinerte beboere trenger ikke å benytte munnbind ved besøk inne på rommet, men de skal fortsatt holde minst 1meter avstand til ansatte og andre beboere.
 • Antall besøkende må begrenses for å kunne holde minst 1 meter avstand, til beboere og ansatte. Max 3 besøkende av gangen.
 • Besøk trenger ikke å avtales på forhånd, men vi må begrense til besøkstidene, for å skjerme måltidene da de ansatte er blir opptatt med disse.

 

Har besøkende vært i byer med smitte, eller vært i store forsamlinger hvor 1m.regelen ikke overholdes, bør besøk på Sigdalsheimen utsettes.

 • Besøk vil foregå på rommet til beboeren
 • Besøkende skal gå direkte til og fra rommet.
 • Fellesarealene kan benyttes etter avtale med personalet.
 • Det åpnes for at besøkende kan spise middag sammen med beboerne i kantina etter avtale med kjøkkenet 2 dager før. Kontakt kjøkkenet for booking av bord.
 • Besøkende kan benytte HC toalettet i 1. etg. merket for besøkende.
 • Fullvaksinerte beboere kan bli med pårørende hjem etter avtale med personalet.
 • Det er lov å innta mat og drikke på avdelingen, avtal med personalet.
 • Beboere har lov å ta imot gaver og blomster, husk håndhygiene.
 • Ved alvorlig syke beboere eller andre spesielle forhold vil det bli gjort individuelle vurderinger i forhold til besøk.
 • Det vil bli ført protokoll med tidspunkt, navn, og hvem du besøker og telefonnummer for å kunne spore opp hvem som har vært på besøk.
 • Den besøkende har ansvar selv for å skrive på protokollen som henger på hvert beboerrom.
 • Besøkende må gi beskjed til oss dersom de blir syke de første 2 døgn etter besøket.
 • Syke personer eller personer i karantene kan ikke komme på besøk
 • Pårørende kan gå ut igjen av Sigdalsheimen alene, men de må sprite hender når de kommer ut av beboerrommet og gå rett ut igjen.

 

Ta kontakt med oss på Sigdalsheimen om det er uklarheter eller behov for å klargjøre retningslinjene nærmere.

 

09.02.2021
Regjeringen annonserte onsdag forrige uke lettelser av besøksrutiner på sykehjem osv. Vi har mottatt nasjonal retningslinjer og er i gang med lokale tilpasninger.

I Sigdal er smitteutbruddet nå slått ned, og vi utarbeider nye besøksrutiner i henhold til ny nasjonal veileder i løpet av inneværende uke. Det betyr at gjeldene besøksforbud fortsatt opprettholdes inntil vår lokale veileder er klar. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger. I omsorgsboliger og på eldresenteret er det lettet litt på besøk for de nærmeste etter avtale med tjenesten.

 

08.02.2021
Regjeringen annonserte onsdag forrige uke lettelser av besøksrutiner på sykehjem osv. Vi har nå mottatt nasjonal retningslinjer og er i gang med lokale tilpasninger.

I Sigdal er det viktig at vi er sikre på at pågående smitteutbruddet er slått ned, og vil derfor utarbeide nye besøksrutiner i henhold til ny nasjonal veileder i løpet av inneværende uke. Det betyr at gjeldene besøksforbud fortsatt opprettholdes inntil vår lokale veileder er klar. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger. I omsorgsboliger og på eldresenteret er det lettet litt på besøk for de nærmeste etter avtale med tjenesten.

 

05.02.2021
Regjeringen annonserte onsdag denne uka lettelser av besøksrutiner på sykehjem osv.

I Sigdal er det viktig at vi er sikre på at pågående smitteutbruddet er slått ned, og vil derfor utarbeide nye besøksrutiner i henhold til ny nasjonal veileder i løpet av neste uke. Det betyr at gjeldene besøksforbud fortsatt opprettholdes gjennom helgen og inn i uke 6. I omsorgsboliger og på eldresenteret er det lettet litt på besøk for de nærmeste etter avtale med tjenesten.

 

04.02.2021
Regjeringen annonserte onsdag lettelser av besøksrutiner på sykehjem osv.
I Sigdal er det viktig at vi er sikre på at pågående smitteutbruddet er slått ned, og vil derfor utarbeide nye besøksrutiner i henhold til ny nasjonal veileder i løpet av neste uke. Det betyr at gjeldene besøksforbud fortsatt opprettholdes gjennom helgen og inn i uke 6. I omsorgsboliger og på eldresenteret er det lettet litt på besøk for de nærmeste etter avtale med tjenesten.

 

01.02.2021
Generelt besøksforbudet ved Sigdalsheimen, omsorgsboliger og eldresenter opprettholdes så lenge smitteutbruddet i hjemmetjenesten pågår. ​Hjemmetjenesten gir fortsatt kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende, inntil utbruddet er slått ned.

Det er fortsatt besøksforbud på Sigdalsheimen, Eldresenteret i Eggedal og omsorgsboligene «Heimtun» og «Prestfosstun» i Prestfoss inntil videre grunnet pågående utbrudd av covid-19. Unntak er besøk til personer som er i livets siste fase.

 

20.01.2021
Alle oppfordres til å unngå besøk hos hverandre, og ha så få nærkontakter som mulig.Det er innført besøksforbud på Sigdalsheimen, Eldresenteret i Eggedal og omsorgsboligene «Heimtun» og «Prestfosstun» i Prestfoss inntil videre grunnet pågående utbrudd av covid-19. Unntak er besøk hos personer som er i livets siste fase.
Dette gjelder tom 31.01.2021.

Som følge av regjeringens innstramming anmodes det på det sterkeste om å ikke foreta besøk på Sigdalsheimen. Unntak er besøk hos personer som er i livets siste fase.

Det anmodes også om å ikke foreta besøk til beboere på eldresenteret og i omsorgsboliger.
Dette gjelder tom 19.1. 2021.

 

Til besøkende
Besøk må avtales på telefon i forkant, med hver avdeling på Sigdalsheimen. Hovedinngangen er låst.

Antall besøkende må begrenses for å kunne holde minst 2 meter avstand, til beboere og ansatte. Maks 2 besøkende av gangen.

Vi må begrense til besøkstidene, for å skjerme måltidene da det medfører en del ekstra arbeid for de ansatte.

 

Besøkstidene er 10.00 - 12.30, 16.00 - 17.00 og 19.00 - 20.00.

 

 • Har besøkende vært i byer med smitte, kjørt kollektivt eller vært i store forsamlinger skal besøkende bruke munnbind under besøket. Vurder også om besøket kan utsettes.
 • Besøk vil foregå på rommet til beboeren
 • Besøkende skal gå direkte til og fra rommet og skal ikke oppholde seg i fellesarealene.
 • Besøkende kan benytte HC toalettet i 1etg. merket for besøkende.
 • Beboerne har ikke lov å bli med pårørende hjem nå i en periode, da avstandsregelen ikke kan overholdes i slike situasjoner.
 • Det er lov å innta mat og drikke på avdelingen, avtal med personalet.
 • Beboere har lov å ta imot gaver og blomster, husk håndhygiene.
 • Ved alvorlig syke beboere eller andre spesielle forhold vil det bli gjort individuelle vurderinger i forhold til besøk.
 • Det vil bli ført protokoll med tidspunkt, navn, og hvem du besøker og telefonnummer for å kunne spore opp hvem som har vært på besøk.
 • Besøkende må gi beskjed til oss dersom de blir syke de første 2 døgn etter besøket.
 • Syke personer eller personer i karantene kan ikke komme på besøk
 • Pårørende kan gå ut igjen av Sigdalsheimen alene, men de må sprite hender når de kommer ut av beboerrommet og gå rett ut igjen.

Forutsatt at disse reglene følges, ønsker vi velkommen til besøk på Sigdalsheimen!