Informasjon til besøkende på Sigdalsheimen

Det er siste oppdatering som til enhver tid gjelder.

10.01.2022

Oppdatering Sigdalsheimen:

De siste testene som er tatt av nærkontakter fbm. smitten på Sigdalsheimen er alle negative. Vi anser dermed dette smitteutbruddet som over og det åpnes igjen for besøkende f.o.m i dag mandag 10. januar kl 12.00. Se vedlagte informasjon til besøkende for gjeldende retningslinjer.

 

03.01.2022

Det er innført besøksrestrikssjoner på Sigdalsheimen.
Midlertidige besøksrestriksjoner på Sigdalsheimen forlenges t.o.m. 11.1.22, da vi må avvente prøvesvar for ny situasjonsvurdering.

 

23.12.2021

Informasjon til besøkende på Sigdalsheimen julen 2021.

 • Vær frisk når du kommer på besøk. Har du luftveissymptomer eller er i karantene,
  uavhengig av vaksinestatus, kan du ikke komme på besøk. Unntak for alvorlig syke
  pasienter - avtal direkte med personalet.
 • Skriv deg inn i besøksloggen på rommet til den du besøker. (opplysningene kan ikke
  lagres lenger enn nødvendig og ikke lenger enn maks 10 dager).
 • Utfør håndhygiene når du kommer og når du går, evnt også ved behov under besøket.
 • Bruk munnbind under hele besøket og hold avstand.
  Det er lov å innta mat og drikke, MEN da må man holde 2 m avstand til beboeren.
 • Besøk foregår på pasientens/beboerens rom, unngå fellesarealer.
 • For å kunne overholde 1 meters avstand oppfordrer vi til kun to besøk om gangen.
 • Dersom det som følge av smitteutbrudd eller uavklarte situasjoner kommer strengere
 • lokale retningslinjer, vil det komme ny oppdatering.
 • Om du bor i en kommune med strengere lokale retningslinjer, skal disse følges og
  besøk i institusjon avventes.
 • Vi oppfordrer til at nærmeste familie begrenser antall nærkontakter til pasient/beboer
  for å bidra til å redusere risikoen for smitte.
 • Ved besøk hjem i løpet av høytiden oppfordrer vi til mindre sammenkomster for å
  redusere smitterisikoen inn på våre institusjoner. Ta kontakt med sykepleier på vakt
  for å drøfte hvert enkelt tilfelle og smitterisiko.
 • Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å holde dørene våre oppe, og er avhengig av at
  alle overholde de retningslinjer som er satt til det beste for alle våre pasienter/beboere.

 

_________________________________________________________________

 

04.10.2021

Informasjon til besøkende på Sigdalsheimen

Besøk på Sigdalsheimen skal gjennomføres på en forsvarlig måte og i tråd med nasjonale smittevernråd.

 

Vi nærmere oss en normalsituasjon, men vi skal fortsatt være forsiktige og beskytte sårbare personer på Sigdalsheimen.

Hovedinngangen er åpen.
Heisen er dessverre nå i ustand så benytt inngang ved Sansehagen når du skal i 1.etg.

Besøkende som er fullvaksinert, trenger ikke benytte munnbind i fellesarealene eller på rommet til beboeren. Vil man allikevel være forsiktig kan munnbind anbefales.

Besøkende som er uvaksinerte skal holde minst 1m avstand og benytte munnbind i fellesområdene.

Ved feiringer av bursdager kan kantina bookes på ettermiddagen. Se egen perm.

Besøkende kan spise middag sammen med beboerne i kantina etter avtale med kjøkkenet 2 dager før. Kontakt kjøkkenet for booking av bord.

Besøkende kan benytte HC toalettet i 1etg merket for besøkende.

Beboeren som er fullvaksinert, kan være med pårørende på kjøretur eller hjem.

Personer som er syke, har luftveissymptomer kan ikke komme på besøk på Sigdalsheimen.

Har besøkende vært i byer med smitte, eller vært i store forsamlinger hvor 1 m. regelen ikke overholdes, bør besøk på Sigdalsheimen utsettes.

Besøkende må gi beskjed til oss dersom de får påvist covid 19 de første 7 døgn etter besøket.

 

22.06.2021
Besøk på Sigdalsheimen skal gjennomføres på en forsvarlig måte og i tråd med nasjonale smittevernråd.

Hovedinngangen er nå åpen fra 0645 og til 1600, og vi oppfordres til å benytte denne framfor inngangen ved sansehagen. Besøk når døra er stengt, ringer den aktuelle avdeling som tidligere.

Besøkende skal holde 1 m avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker. Vi anbefaler maks 3 besøkende for å kunne holde avstand på rommet. Hvis man er flere anbefales kantina eller sansehagen.

Besøkende skal benytte munnbind i fellesarealene.

Ved feiringer av bursdager kan kantina bestilles på ettermiddagen med inntil 10 personer og 2 fullvaksinerte. (Nasjonale retningslinjer) Se egen perm.

Besøkende skal skrive seg opp (adgangskontroll)inne på beboeren sitt rom.

Besøkende kan spise middag sammen med beboerne i kantina etter avtale med kjøkkenet 2 dager i forveien.. Kontakt kjøkkenet for bestilling av bord.

Besøkende kan benytte HC-toalettet i 1.etasje merket for besøkende.

Beboeren som er fullvaksinert kan være med pårørende på kjøretur eller hjem. (nasjonale retningslinjer gjelder for dette med antall i eget hjem)

Beboere som er fullvaksinert kan ha nærkontakt med både uvaksinerte og fullvaksinerte besøkende.

Har besøkende vært i byer med smitte, eller vært i store forsamlinger hvor 1-metersregelen ikke overholdes, bør besøk på Sigdalsheimen utsettes.

Besøkende må gi beskjed til Sigdalsheimen dersom de blir syke de første 7 døgn etter besøket. Syke personer kan ikke komme på besøk.

 

31.03.2021
Det er mulighet for beboerne å ta imot besøk på Sigdalsheimen. Besøk skal gjennomføres på en forsvarlig måte og i tråd med nasjonale smittevernråd.

Hovedinngangen er fortsatt låst. Ring på den aktuelle avdeling når du kommer.

Besøkende skal benytte munnbind i fellesarealene.

Vaksinerte beboere kan ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende-de samme over tid.

Antall besøkende må begrenses for å kunne holde minst 2 m avstand, til beboere og ansatte. Max 2 besøkende av gangen.

Besøk trenger ikke å avtales på forhånd, men vi må begrense til besøkstidene, for å skjerme måltidene da de ansatte er blir opptatt med disse.

 

 Besøkstidene er kl 10.00 - 12.30, 16 .00 - 17.00 og 19.00 - 20.00.

 

 • Har besøkende vært i byer med smitte, eller vært i store forsamlinger hvor 2 m. regelen ikke overholdes, bør besøk på Sigdalsheimen utsettes.
 • Besøk vil foregå på rommet til beboeren
 • Besøkende skal gå direkte til og fra rommet.
 • Fellesarealene kan benyttes etter avtale med personalet.
 • Det åpnes for at besøkende kan spise middag sammen med beboerne i kantina etter avtale med kjøkkenet 2 dager før. Kontakt kjøkkenet for booking av bord.
 • Besøkende kan benytte HC toalettet i 1etg merket for besøkende.
 • Vi anbefaler ikke beboere å  bli med pårørende hjem i påsken, dette   i følge FHI anbefalinger.
 • Det er lov å innta mat og drikke på avdelingen, avtal med personalet.
 • Beboere har lov å ta imot gaver og blomster, husk håndhygiene.
 • Ved alvorlig syke beboere eller andre spesielle forhold vil det bli gjort individuelle vurderinger i forhold til besøk.
 • Det vil bli ført protokoll med tidspunkt, navn, og hvem du besøker og telefonnummer for å kunne spore opp hvem som har vært på besøk.
 • Den besøkende har ansvar selv for å skrive på protokollen som henger på hvert beboerrom.
 • Besøkende må gi beskjed til oss dersom de blir syke de første 5 døgn etter besøket.
 • Syke personer eller personer i karantene kan ikke komme på besøk

 

Ta kontakt med Sigdalsheimen om det er uklarheter eller behov for å klargjøre retningslinjene nærmere.

 

12.02.2021
Vi kan ta imot besøk igjen på Sigdalsheimen. Alle beboerne er ikke fullvaksinert ennå slik at det er fortsatt noe restriksjoner. Døren vil være låst og det er besøkstider for å skjerme måltidene. Nye retningslinjer angående besøk på Sigdalsheimen kan du lese her.

 

11.02.2021
Nye retningslinjer angående besøk på Sigdalsheimen gjeldende fra 10.02.2021

Det er mulighet for beboerne å ta imot besøk på Sigdalsheimen. Besøk skal gjennomføres på en forsvarlig måte og i tråd med nasjonale smittevernråd.
OBS! Besøkstidene er kl 10.00 - 12.30, kl. 16.00 - 17.00 og  19.00 - 20.00 
 

 • Sårbare beboere på Sigdalsheimen skal ikke utsettes for unødig smitterisiko.  
 • Hovedinngangen er fortsatt låst. Ring på den aktuelle avdeling når du kommer.
 • Besøkende skal benytte munnbind.
 • Det vil være forskjellige regler for de beboerne som er fullvaksinert og de som ikke er vaksinert. Fullvaksinert er beboeren da han har fått 2. dose og det har gått 2 uker.
 • Vaksinerte beboere kan ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende - de samme over tid .
 • Besøkende hos fullvaksinerte beboere trenger ikke å benytte munnbind ved besøk inne på rommet, men de skal fortsatt holde minst 1meter avstand til ansatte og andre beboere.
 • Antall besøkende må begrenses for å kunne holde minst 1 meter avstand, til beboere og ansatte. Max 3 besøkende av gangen.
 • Besøk trenger ikke å avtales på forhånd, men vi må begrense til besøkstidene, for å skjerme måltidene da de ansatte er blir opptatt med disse.

 

Har besøkende vært i byer med smitte, eller vært i store forsamlinger hvor 1m.regelen ikke overholdes, bør besøk på Sigdalsheimen utsettes.

 • Besøk vil foregå på rommet til beboeren
 • Besøkende skal gå direkte til og fra rommet.
 • Fellesarealene kan benyttes etter avtale med personalet.
 • Det åpnes for at besøkende kan spise middag sammen med beboerne i kantina etter avtale med kjøkkenet 2 dager før. Kontakt kjøkkenet for booking av bord.
 • Besøkende kan benytte HC toalettet i 1. etg. merket for besøkende.
 • Fullvaksinerte beboere kan bli med pårørende hjem etter avtale med personalet.
 • Det er lov å innta mat og drikke på avdelingen, avtal med personalet.
 • Beboere har lov å ta imot gaver og blomster, husk håndhygiene.
 • Ved alvorlig syke beboere eller andre spesielle forhold vil det bli gjort individuelle vurderinger i forhold til besøk.
 • Det vil bli ført protokoll med tidspunkt, navn, og hvem du besøker og telefonnummer for å kunne spore opp hvem som har vært på besøk.
 • Den besøkende har ansvar selv for å skrive på protokollen som henger på hvert beboerrom.
 • Besøkende må gi beskjed til oss dersom de blir syke de første 2 døgn etter besøket.
 • Syke personer eller personer i karantene kan ikke komme på besøk
 • Pårørende kan gå ut igjen av Sigdalsheimen alene, men de må sprite hender når de kommer ut av beboerrommet og gå rett ut igjen.

 

Ta kontakt med oss på Sigdalsheimen om det er uklarheter eller behov for å klargjøre retningslinjene nærmere.

 

09.02.2021
Regjeringen annonserte onsdag forrige uke lettelser av besøksrutiner på sykehjem osv. Vi har mottatt nasjonal retningslinjer og er i gang med lokale tilpasninger.

I Sigdal er smitteutbruddet nå slått ned, og vi utarbeider nye besøksrutiner i henhold til ny nasjonal veileder i løpet av inneværende uke. Det betyr at gjeldene besøksforbud fortsatt opprettholdes inntil vår lokale veileder er klar. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger. I omsorgsboliger og på eldresenteret er det lettet litt på besøk for de nærmeste etter avtale med tjenesten.

 

08.02.2021
Regjeringen annonserte onsdag forrige uke lettelser av besøksrutiner på sykehjem osv. Vi har nå mottatt nasjonal retningslinjer og er i gang med lokale tilpasninger.

I Sigdal er det viktig at vi er sikre på at pågående smitteutbruddet er slått ned, og vil derfor utarbeide nye besøksrutiner i henhold til ny nasjonal veileder i løpet av inneværende uke. Det betyr at gjeldene besøksforbud fortsatt opprettholdes inntil vår lokale veileder er klar. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger. I omsorgsboliger og på eldresenteret er det lettet litt på besøk for de nærmeste etter avtale med tjenesten.

 

05.02.2021
Regjeringen annonserte onsdag denne uka lettelser av besøksrutiner på sykehjem osv.

I Sigdal er det viktig at vi er sikre på at pågående smitteutbruddet er slått ned, og vil derfor utarbeide nye besøksrutiner i henhold til ny nasjonal veileder i løpet av neste uke. Det betyr at gjeldene besøksforbud fortsatt opprettholdes gjennom helgen og inn i uke 6. I omsorgsboliger og på eldresenteret er det lettet litt på besøk for de nærmeste etter avtale med tjenesten.

 

04.02.2021
Regjeringen annonserte onsdag lettelser av besøksrutiner på sykehjem osv.
I Sigdal er det viktig at vi er sikre på at pågående smitteutbruddet er slått ned, og vil derfor utarbeide nye besøksrutiner i henhold til ny nasjonal veileder i løpet av neste uke. Det betyr at gjeldene besøksforbud fortsatt opprettholdes gjennom helgen og inn i uke 6. I omsorgsboliger og på eldresenteret er det lettet litt på besøk for de nærmeste etter avtale med tjenesten.

 

01.02.2021
Generelt besøksforbudet ved Sigdalsheimen, omsorgsboliger og eldresenter opprettholdes så lenge smitteutbruddet i hjemmetjenesten pågår. ​Hjemmetjenesten gir fortsatt kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende, inntil utbruddet er slått ned.

Det er fortsatt besøksforbud på Sigdalsheimen, Eldresenteret i Eggedal og omsorgsboligene «Heimtun» og «Prestfosstun» i Prestfoss inntil videre grunnet pågående utbrudd av covid-19. Unntak er besøk til personer som er i livets siste fase.

 

20.01.2021
Alle oppfordres til å unngå besøk hos hverandre, og ha så få nærkontakter som mulig.Det er innført besøksforbud på Sigdalsheimen, Eldresenteret i Eggedal og omsorgsboligene «Heimtun» og «Prestfosstun» i Prestfoss inntil videre grunnet pågående utbrudd av covid-19. Unntak er besøk hos personer som er i livets siste fase.
Dette gjelder tom 31.01.2021.

Som følge av regjeringens innstramming anmodes det på det sterkeste om å ikke foreta besøk på Sigdalsheimen. Unntak er besøk hos personer som er i livets siste fase.

Det anmodes også om å ikke foreta besøk til beboere på eldresenteret og i omsorgsboliger.
Dette gjelder tom 19.1. 2021.

 

Til besøkende
Besøk må avtales på telefon i forkant, med hver avdeling på Sigdalsheimen. Hovedinngangen er låst.

Antall besøkende må begrenses for å kunne holde minst 2 meter avstand, til beboere og ansatte. Maks 2 besøkende av gangen.

Vi må begrense til besøkstidene, for å skjerme måltidene da det medfører en del ekstra arbeid for de ansatte.

 

Besøkstidene er 10.00 - 12.30, 16.00 - 17.00 og 19.00 - 20.00.

 

 • Har besøkende vært i byer med smitte, kjørt kollektivt eller vært i store forsamlinger skal besøkende bruke munnbind under besøket. Vurder også om besøket kan utsettes.
 • Besøk vil foregå på rommet til beboeren
 • Besøkende skal gå direkte til og fra rommet og skal ikke oppholde seg i fellesarealene.
 • Besøkende kan benytte HC toalettet i 1etg. merket for besøkende.
 • Beboerne har ikke lov å bli med pårørende hjem nå i en periode, da avstandsregelen ikke kan overholdes i slike situasjoner.
 • Det er lov å innta mat og drikke på avdelingen, avtal med personalet.
 • Beboere har lov å ta imot gaver og blomster, husk håndhygiene.
 • Ved alvorlig syke beboere eller andre spesielle forhold vil det bli gjort individuelle vurderinger i forhold til besøk.
 • Det vil bli ført protokoll med tidspunkt, navn, og hvem du besøker og telefonnummer for å kunne spore opp hvem som har vært på besøk.
 • Besøkende må gi beskjed til oss dersom de blir syke de første 2 døgn etter besøket.
 • Syke personer eller personer i karantene kan ikke komme på besøk
 • Pårørende kan gå ut igjen av Sigdalsheimen alene, men de må sprite hender når de kommer ut av beboerrommet og gå rett ut igjen.

Forutsatt at disse reglene følges, ønsker vi velkommen til besøk på Sigdalsheimen!