Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Oppvekst

Skole, SFO og barnehage

20.01.2021

Det er registrert 11 nye smittetilfeller i  Sigdal kommune siste døgn.   
Ett av disse smittetilfellene er tilknyttet Eggedal barnehage. Eggedal barnehage settes i karantene og vil foreløpig holde stengt til og med fredag 22.01. Barnet som er smittet har vært i karantene siden det ble konstatert som nærkontakt forrige uke.

En avdeling (Karius) i Nerstad barnehage er satt i karantene etter at et av barna i avdelingen er nærkontakt til en smittet. Kommuneoverlegen har besluttet at avdeling Karius settes i karantene i 10 dager – t.o.m. 29.1. Kariusbarn som ikke har vært i barnehagen mandag og tirsdag denne uken vil få et tilbud i barnehagen.
Testing av nærkontakter i begge barnehager pågår.

I barneskolene er det fortsatt smittevern etter gult «trafikklys».
På ungdomsskolen forlenges smittevern etter rødt «trafikklys» tom uke 4. Plan for fysisk oppmøte og digital hjemmeskole for uke 3, vil derfor gjelde i uka 4 også.
Situasjonen vurderes fortløpende.

Vi minner om at Brakar fortsatt godkjenner egenkjøring for foresatte som har mulighet til å kjøre selv. Ordningen gjelder for elever som har rett på ordinær skoleskyss, og godtgjørelse gis etter faste satser. Er det noen av dere foresatte som  ønsker å benytte ordningen, ber vi dere fylle ut søknadsskjema for godtgjørelse og sende det til oss på en mail
 

18.01.2021

Ut fra smittesituasjonen i Sigdal, har kriseledelsen besluttet at Sigdal Ungdomsskole skal driftes på rødt nivå i hele uke 3. Dette betyr fortsatt en kombinasjon av digital hjemmeskole og fysisk oppmøte for elevene og ut fra følgende plan:


x er fysisk oppmøte.

Basen vil være åpen som vanlig.
Barneskolene og barnehagene driftes på gult nivå.

Sigdal kulturskole åpner igjen den 20.01 og driftes på gult nivå. Kulturskolen forholder seg til elevlistene som ble sendt ut før jul. Vi minner om at elevene, grunnet smittevern skal vente ute til de blir hentet inn til undervisning av lærer.

15.01.2021

Alle trinn i barneskolen er planlagt å ha normal timeplan fra om med mandag i uke 3. 
På Sigdal ungdomsskole blir det fortsatt veksling mellom fysisk oppmøte og digital hjemmeskole mandag og tirsdag i uke 3 etter følgende plan:


Basen vil være åpen som vanlig.

Alle barnehagene planlegger å holde åpent som vanlig i uke 3.
For både barnehager og barneskoler kan det komme endringer som følge av smitteutbruddet og instrukser fra nasjonale myndigheter. Oppdatert informasjon legges ut fortløpende.

14.01.2021

Enger barnehage har hatt en person inne i barnehagen som senere har fått påvist smitte,
og velger, pga. av at de har ansatte med symptomer og for generell forebygging å teste alle sine ansatte fredag 15.01.
Barnehagen holder derfor stengt denne dagen.

13.01.2021 Oppdatering skole og barnehage

Skolene og barnehagene i Sigdal er i liten berørt av det pågående smitteutbruddet i kommunen. Ingen ansatte eller barn er rapportert å være smittet, men enkelte er i karantene som følge av at de regnes som nærkontakter. Definisjon på hva en nærkontakt er finner du her FHI.

​Barneskolene følger retningslinjer for "gult trafikklys" og holder åpent alle dager. Unntaket er Eggedal barneskole som på grunn av sin bemanningssituasjon gjennomfører hjemmeskole for 1.-2. årstrinn torsdag 14/1 og fredag 15/1. 

Sigdal ungdomsskole er i "rødt trafikklys" etter nasjonale anbefalinger. Elevene skal alternere mellom hjemmeskole og fysisk oppmøte etter planen som er gjengitt i tidligere innlegg. ( se nedenfor) Endring fra opprinnelig plan er at elever på 9. trinn skal ha hjemmeskole torsdag 14/1 og fredag 15/1. Basen vil være åpen som vanlig. 

 

Alle barnehagene i Sigdal holder åpent alle dager. 


Om man er pålagt å være i karantene kan man ikke bringe eller hente i skole og barnehage. Det må overlates til andre nærstående personer. Om det ikke er andre som levere og hente i barnehage, må desverre barnet/barna holdes hjemme

 

Det er laget en trafikklysmodell som beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge på grønt, gult og rødt nivå. Hva det innebærer kan du lese mer om her.

 

Retningslinjer for når elever skal holdes hjemme

 

 

05.01.2021 Skolestart

Sigdalskolen starter opp igjen 5/1. Elever på barneskolen møter som vanlig.
Sigdal ungdomskole følger de nasjonale anbefalinger som ble lagt frem på pressekonferansen søndag kveld, og skolen går i rød beredskap. Antall elever som er tilstede på SUS begrenses, og det vil veksles mellom digital hjemmeskole og ordinær skole.  Elevene på 8. 9. og 10. trinn har digital hjemmeskole tirsdag 5/1. (Med unntak av elever på Basen som møter som vanlig. )  Fra og med onsdag 6/1 og til og med fredag 15/1 skal elevene ha fysisk undervisning på skolen etter følgende plan:

Elevene på Basen møter som vanlig.