Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Skolene i Sigdal

 

 

Ivareta et godt barnehage- og skolemiljø

 

Krigen i Ukraina kan skape nye utfordringer for miljøet i barnehage, skole og SFO. 
Mange barn og unge opplever det som skjer som skremmende. De får med seg nyhetssendinger og videosnutter hvor de blir vitne til mennesker i en fortvilet og uoversiktelig situasjon. Personalet vil derfor være ekstra oppmerksomme på hvordan barn og unge kan reagere, og de vil ta en aktiv rolle i å snakke med de om det som skjer
.  Vil du som foresatt ha noen tips, så har organisasjonen " Voksen for barn" noen gode råd

Det er kommet bekymring for hvordan innbyggere med russisk eller ukrainsk opphav klarer å samhandle på jobb og i skoler i denne vanskelige situasjonen. Vi har nulltoleranse for mobbing og trakassering i Sigdal. Alle barn og unge skal ha det trygt og godt i barnehagen og på skolen,og de skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Dette er helt uavhengig av hvor barn, unge eller foreldre opprinnelig kommer fra.

Alle skoler og barnehagene har en beredskapsplan. Oppvekst og helse utarbeidet i 2019 retningslinjer som en del av kommunens atomberedskap, og skoler og barnehager i Sigdal kommune fikk utdelt jodtabletter. Dersom barnet ditt er på skolen, i barnehagen eller i en kommunal institusjon og en atomulykke skulle inntreffe, vil barnet ditt få jodtabletter, dersom du som foresatt har gitt samtykke til det.

09.03.22

Skolene i Sigdal


Skolene tar en aktiv rolle i å snakke med elevene om krigen i Ukraina.  

Skoler og barnehager i Sigdal fikk for tre år siden utdelt jodtabletter som en del av kommunens atomberedskap.Dersom barnet ditt er på skolen, i barnehagen eller i en kommunal institusjon om en atomulykke skulle inntreffe, vil barnet ditt få jodtabletter, etter at du som foresatt har gitt samtykke til det. 

08.03.2022