24. aug. 2020 kl. 09:41 19. mars 2020 kl. 14:20

INFORMASJON OM KORONA

Les mer

Skolene i Sigdal

Sigdal kommune har tre barneskoler med sfo-tilbud og en ungdomsskole. Alle skolene i Sigdal har nå gjennomgått en stor renoveringsprosess de siste årene og fremstår nå med gode, fleksible læringsarealer hvor to-tre trinn deler "base" bestående av fellesrom, klasserom, grupperom og garderober.

 

Den gode skole i Sigdal

Utviklingsmål for skolene 2017-2021 "Den gode skole " er vedtatt av kommunestyret 27.04.2017. Målene danner sammen med en resultatvurdering av skolens arbeid, et grunnlag for skolenes årlige utviklingsplaner.

Skoleskyss

Info om Skoleskyss

 

Overgang barnehage - skole

Overgang barnehage- skole, ny utg. 2020
Innmeldingskjemaer og søknadsskjemaer for skole, finner du i skjemabanken