Skolene i Sigdal

klikk her for oppdatert informasjon over koronasituasjonen i skole og barnehage

 

De flotte skolene våre

Sigdal kommune har tre barneskoler med sfo-tilbud og en ungdomsskole. Alle skolene i Sigdal har nå gjennomgått en stor renoveringsprosess de siste årene og fremstår nå med gode, fleksible læringsarealer hvor to-tre trinn deler "base" bestående av fellesrom, klasserom, grupperom og garderober.

Eggedal skole
Prestfoss skole
Nerstad skole
Sigdal Ungdomsskole

Den gode skole i Sigdal

Utviklingsmål for skolene 2017-2021 "Den gode skole " er vedtatt av kommunestyret 27.04.2017. Målene danner sammen med en resultatvurdering av skolens arbeid, et grunnlag for skolenes årlige utviklingsplaner.

Skoleskyss

Info om Skoleskyss

 

Overgang barnehage - skole

Overgang barnehage- skole, ny utg. 2020
Innmeldingskjemaer og søknadsskjemaer for skole, finner du i skjemabanken