Skoleruta for 2021/2022 og 2022/2023

Fylkestinget i Viken har vedtatt en felles skolerute for de videregående skolene i Viken.  Hovedutvalget for oppvekst og kultur vedtok i møte den 18/11 å legge opp skoleruta for 2021/2022 og 2022/2023 i tråd med denne.

Skoleruta vil som tidligere år bli 190 skoledager fordelt over 38 uker, og de kan de se her